header1
dolelevo
middle
За нас
Резиме
Услуги
Истражувачки Проекти
Контакт

 
РУДАРСТВО
backk

Површинска Експлоатација


Овој оддел работи врз комплексната проблематика поврзана со научно-истражувачка и проектантска дејност од областа на површинската експлоатација на јаглените, металите и неметалните суровини.

termodijagnostika

 

Подземна Експлоатација


Овој оддел се занимава со истражувачка и проектантска дејност од областа на подземна експлоатација на рудните лежишта, односно отварање, разработка, подготовка, технологија за откопување...

underground

Минерално Процесирање


Овој оддел извршува научно-истражувачки активности од полето на минерално процесирање...

 

mineral

 

 

 

 

Copyright © 2005 RI ENERGY