header1
dolelevo
middle
За нас
Резиме
Истражувачки Проекти
Контакт

УСЛУГИ
english

Нудиме услуги од неколку домени. Главните категории се Рударство, Енергетика и Заштита при работа, Вибро и Термо Дијагностика.

 

Рударство

Овој оддел нуди и извршува услуги, како и истражување во полето на подземна експлоатација, површинско ископување, заштита при работа и подготовка на минерални суровини

termodijagnostika

 

Енергетика

Енергетскиот оддел нуди услуги за работа на комплексни проблеми поврзани со научно-истражувачки активности во полето на

 

v

Екологија и заштита при работа

Овој оддел извршува научно-истражувачки активности во полето на минерално процесирање...

 

v

Вибро и Термо Дијагностика

Овој оддел извршува мерење и анализа на вибрационата дијагностика, термовизиска контрола...

 

v

   
Copyright © 2005 RI ENERGY